Skip to content
SV

Allaways nätverk av servicefirmor täcker hela landet

Enhetsinformation för service och serviceblankett

Innan du kontaktar en auktoriserad Allway-servicefirma är det bra om du antecknar typen [type] och tillverkningsnumret [N:o] som står på märkplåten på centralenheten som du har i hemmet. Dessa uppgifter står på utsidan av centralenheten eller i sidan av turbinhöljet.

Innan du kontaktar Allaway-servicefirman är det även viktigt att säkerställa att systemet som finns installerat i hemmet verkligen är Allaways. Allaways produkter känns igen på Allaway-logotyperna.

Om du vill kan du tillsammans med produkten lämna in en serviceblankett till en auktoriserad Allaway-servicefirma. På så sätt säkerställer du att ditt ärende hanteras enligt din förmån med tillräcklig bakgrundsinformation samt att man i betjäningen uppmärksammar behoven för just ert system. Fyll i PDF-blanketten på datorn och skriv ut den, eller skriv ut en tom blankett och fyll i den för hand. Observera att den ifyllda blanketten inte kan sparas på datorn.

 

FÖRTECKNING ÖVER SERVICEFIRMOR

allaway-arvokilpi

Anteckna centralenhetens typ [type] och tillverkningsnummer [N:o] innan du kontaktar servicefirman.

Allaway återförsäljare

Hitta din närmaste servicefirma

Garantiinformation

Allaway Oy lämnar tolv (12) månaders garanti för de centraldammsugare som de har tillverkat från och med datumet för överlåtelse av produkten. För centralenheternas motorer lämnas fem (5) års garanti.

Om ett fel uppstår under garantitiden, ska kunden utan dröjsmål kontakta närmaste auktoriserade Allaway-servicefirma.

Närmare garantivillkor hittar du i bruks- och serviceanvisningarna för centraldammsugare.

Garantivillkor från och med 2008

Garantivillkor för åren 2001–2007

 

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt