Skip to content
SV

Allaway service

Allaway har över 30 års erfarenhet i branschen och det både syns och känns in i minsta detalj. På Allaways servicesida har vi samlat nödvändig information som stöd för planering, montering och underhåll av centraldammsugarsystem. Målet är att skapa ett långlivat Allaway-system som på bästa möjliga sätt betjänar användaren. Omsorgsfull planering, montering och omsorgsfullt underhåll utgör kärnan för ett fungerande centraldammsugarsystem.

Med hjälp av verktygen nedan kan du hitta din närmaste återförsäljare eller servicefirma.

Allaway återförsäljare

Allaway servicefirmor

Allaway International

Garantivillkor avseende Allaways centralenheter för hemmabruk.

Läs garantivillkoren

Underhåll av Manta-system

Våra auktoriserade Allaway Manta-servicefirmor har utbildats i att serva Allaways centraldammsugarsystem för offentliga platser. För att säkerställa att systemet fungerar ändamålsenligt och felfritt, rekommenderar Allaway regelbundna inspektioner och bedömningar av servicebehov.

Allaway Manta-servicefirmor

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt