SV

Vinkelanslutning

Anslutningsböj som monteras bakom sugdosan.

Efter Classig-sugdosan monteras alltid en vinkelanslutning, som hindrar pennor och andra långa föremål från att komma in i rörsystemet.

Hitta återförsäljare

Vinkelanslutning

Produktdata

  • Produktkod: 80122
  • EAN: 6416198801222
  • VVS-kod: 6901205
  • Vikt: 0.03kg
VinkelanslutningAnslutningsböjsommonterasbakomsugdosan.EfterClassig-sugdosanmonterasalltidenvinkelanslutning,somhindrarpennorochandralångaföremålfrånattkommainirörsystemet.Produktkod:80122EAN:6416198801222VVS-kod:6901205Vikt:0.03kgVinkelanslutning-Anslutningsböj-som-monteras-bakom-sugdosan.-Efter-Classig-sugdosan-monteras-alltid-en-vinkelanslutning,-som-hindrar-pennor-och-andra-långa-föremål-från-att-komma-in-i-rörsystemet.-Produktkod:-80122EAN:-6416198801222VVS-kod:-6901205Vikt:-0.03kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt