SV

Väggfäste, grå

Väggställning för väggmontering av C-seriens centralenhet.

Centralenheten kan vid till exempel service enkelt lösgöras från den fastmonterbara väggställningen.

Hitta återförsäljare

Väggfäste, grå

Produktdata

  • Produktkod: 80763
  • EAN: 6416198807637
  • VVS-kod: 6901352
  • Längd: 80mm
  • Höjd: 320mm
  • Bredd: 320mm
  • Vikt: 1.54kg
Väggfäste,gråVäggställningförväggmonteringavC-serienscentralenhet.Centralenhetenkanvidtillexempelserviceenkeltlösgörasfråndenfastmonterbaraväggställningen.Produktkod:80763EAN:6416198807637VVS-kod:6901352Längd:80mmHöjd:320mmBredd:320mmVikt:1.54kgVäggfäste,-grå-Väggställning-för-väggmontering-av-C-seriens-centralenhet.-Centralenheten-kan-vid-till-exempel-service-enkelt-lösgöras-från-den-fastmonterbara-väggställningen.-Produktkod:-80763EAN:-6416198807637VVS-kod:-6901352Längd:-80mmHöjd:-320mmBredd:-320mmVikt:-1.54kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt