Skip to content
SV

Utblåsventil

En prydlig ventil till utblåsningsröret för ytterväggen.

Utblåsrörets ventil som monteras i byggnadens yttervägg. Leder dammsugningens frånluft till utomhusluften.

Hitta återförsäljare

Utblåsventil

Produktdata

  • Produktkod: 80792
  • EAN: 6416198807927
  • VVS-kod: 6901179
  • Längd: 12.5cm
  • Höjd: 12.5cm
  • Bredd: 2cm
  • Vikt: 40g
UtblåsventilEnprydligventiltillutblåsningsröretförytterväggen.Utblåsröretsventilsommonterasibyggnadensyttervägg.Lederdammsugningensfrånlufttillutomhusluften.Produktkod:80792EAN:6416198807927VVS-kod:6901179Längd:12.5cmHöjd:12.5cmBredd:2cmVikt:40gUtblåsventil-En-prydlig-ventil-till-utblåsningsröret-för-ytterväggen.-Utblåsrörets-ventil-som-monteras-i-byggnadens-yttervägg.-Leder-dammsugningens-frånluft-till-utomhusluften.-Produktkod:-80792EAN:-6416198807927VVS-kod:-6901179Längd:-12.5cmHöjd:-12.5cmBredd:-2cmVikt:-40g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt