Skip to content
SV

Utblåsningsljuddämpare

Frånluftsljuddämparen dämpar utblåsljudet. Monteras så nära frånluftens utlopp som möjligt.

Utan ljuddämpare motsvarar utblåsljudet hört på två meters avstånd högt prat eller trafikbuller. Utblåsljuddämparen dämpar utblåsljudet hört på två meters avstånd till normal samtalsnivå.

Hitta återförsäljare

Utblåsningsljuddämpare

Produktdata

  • Produktkod: 80965
  • EAN: 6416198809655
  • VVS-kod: 6901272
  • Längd: 8.5cm
  • Höjd: 32.3cm
  • Bredd: 8.5cm
  • Vikt: 410g
UtblåsningsljuddämpareFrånluftsljuddämparendämparutblåsljudet.Monterassånärafrånluftensutloppsommöjligt.Utanljuddämparemotsvararutblåsljudethörtpåtvåmetersavståndhögtpratellertrafikbuller.Utblåsljuddämparendämparutblåsljudethörtpåtvåmetersavståndtillnormalsamtalsnivå.Produktkod:80965EAN:6416198809655VVS-kod:6901272Längd:8.5cmHöjd:32.3cmBredd:8.5cmVikt:410gUtblåsningsljuddämpare-Frånluftsljuddämparen-dämpar-utblåsljudet.-Monteras-så-nära-frånluftens-utlopp-som-möjligt.-Utan-ljuddämpare-motsvarar-utblåsljudet-hört-på-två-meters-avstånd-högt-prat-eller-trafikbuller.-Utblåsljuddämparen-dämpar-utblåsljudet-hört-på-två-meters-avstånd-till-normal-samtalsnivå.-Produktkod:-80965EAN:-6416198809655VVS-kod:-6901272Längd:-8.5cmHöjd:-32.3cmBredd:-8.5cmVikt:-410g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt