Skip to content
SV

Utblåsningsljuddämpare, stor

Den effektiva ljuddämparen dämpar utblåsljudet. Monteras så nära frånluftens utlopp som möjligt.

Utan ljuddämpare motsvarar utblåsljudet hört på två meters avstånd högt prat eller trafikbuller. Den effektiva ljuddämparen dämpar utblåsljudet hört på två meters avstånd till en nivå som tidningsprassel eller lågmält prat.

Hitta återförsäljare

Utblåsningsljuddämpare, stor

Produktdata

  • Produktkod: 80791
  • EAN: 6416198807910
  • VVS-kod: 6901273
  • Vikt: 5650g
Utblåsningsljuddämpare,storDeneffektivaljuddämparendämparutblåsljudet.Monterassånärafrånluftensutloppsommöjligt.Utanljuddämparemotsvararutblåsljudethörtpåtvåmetersavståndhögtpratellertrafikbuller.Deneffektivaljuddämparendämparutblåsljudethörtpåtvåmetersavståndtillennivåsomtidningsprasselellerlågmältprat.Produktkod:80791EAN:6416198807910VVS-kod:6901273Vikt:5650gUtblåsningsljuddämpare,-stor-Den-effektiva-ljuddämparen-dämpar-utblåsljudet.-Monteras-så-nära-frånluftens-utlopp-som-möjligt.-Utan-ljuddämpare-motsvarar-utblåsljudet-hört-på-två-meters-avstånd-högt-prat-eller-trafikbuller.-Den-effektiva-ljuddämparen-dämpar-utblåsljudet-hört-på-två-meters-avstånd-till-en-nivå-som-tidningsprassel-eller-lågmält-prat.-Produktkod:-80791EAN:-6416198807910VVS-kod:-6901273Vikt:-5650g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt