SV

Ufox rengöringsmedel 1 l

Rengöringsmedel för service av Ufox-luftfuktare. Avlägsnar eventuella kalkavlagringar som bildats av vatten i vattenbehållaren.

Hitta återförsäljare

Ufox rengöringsmedel 1 l

Produktdata

  • Produktkod: 81112
  • EAN: 6416198811122
Ufoxrengöringsmedel1lRengöringsmedelförserviceavUfox-luftfuktare.Avlägsnareventuellakalkavlagringarsombildatsavvattenivattenbehållaren.Produktkod:81112EAN:6416198811122Ufox-rengöringsmedel-1-l-Rengöringsmedel-för-service-av-Ufox-luftfuktare.-Avlägsnar-eventuella-kalkavlagringar-som-bildats-av-vatten-i-vattenbehållaren.–Produktkod:-81112EAN:-6416198811122
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt