Skip to content
SV

Teleskopsrörs hållare

Hållare till teleskoprör, monteras på väggen, skruvar medföljer.

Hållare för teleskopröret som väggmonteras med skruvar.

Hitta återförsäljare

Teleskopsrörs hållare

Produktdata

  • Produktkod: 81135
  • EAN: 6416198811351
  • VVS-kod: 6901547
  • Längd: 3.6cm
  • Höjd: 7.6cm
  • Bredd: 8.5cm
  • Vikt: 70g
TeleskopsrörshållareHållaretillteleskoprör,monteraspåväggen,skruvarmedföljer.Hållareförteleskopröretsomväggmonterasmedskruvar.Produktkod:81135EAN:6416198811351VVS-kod:6901547Längd:3.6cmHöjd:7.6cmBredd:8.5cmVikt:70gTeleskopsrörs-hållare-Hållare-till-teleskoprör,-monteras-på-väggen,-skruvar-medföljer.-Hållare-för-teleskopröret-som-väggmonteras-med-skruvar.-Produktkod:-81135EAN:-6416198811351VVS-kod:-6901547Längd:-3.6cmHöjd:-7.6cmBredd:-8.5cmVikt:-70g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt