SV

Teleskopsrörs hållare

Hållare till teleskoprör, monteras på väggen, skruvar medföljer.

Hållare för teleskopröret som väggmonteras med skruvar.

Hitta återförsäljare

Teleskopsrörs hållare

Produktdata

  • Produktkod: 81135
  • EAN: 6416198811351
  • VVS-kod: 6901547
  • Längd: 36mm
  • Höjd: 76mm
  • Bredd: 85mm
  • Vikt: 0.07kg
TeleskopsrörshållareHållaretillteleskoprör,monteraspåväggen,skruvarmedföljer.Hållareförteleskopröretsomväggmonterasmedskruvar.Produktkod:81135EAN:6416198811351VVS-kod:6901547Längd:36mmHöjd:76mmBredd:85mmVikt:0.07kgTeleskopsrörs-hållare-Hållare-till-teleskoprör,-monteras-på-väggen,-skruvar-medföljer.-Hållare-för-teleskopröret-som-väggmonteras-med-skruvar.-Produktkod:-81135EAN:-6416198811351VVS-kod:-6901547Längd:-36mmHöjd:-76mmBredd:-85mmVikt:-0.07kg

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt