Skip to content
SV

Teleskoprör Premium, snabbfäste, aluminium

Teleskoprör att använda vid dammsugning. Justerbar längd. Med snabbfäste.

Teleskoprör av aluminium på vilket handtaget och munstyckena kan fästas med snabblåsning, varpå de inte kan lossna under dammsugningen.

Hitta återförsäljare

Teleskoprör Premium, snabbfäste, aluminium

Produktdata

  • Produktkod: 81051
  • EAN: 6416198810514
  • VVS-kod: 6901231
  • Vikt: 380g
TeleskoprörPremium,snabbfäste,aluminiumTeleskoprörattanvändaviddammsugning.Justerbarlängd.Medsnabbfäste.Teleskopröravaluminiumpåvilkethandtagetochmunstyckenakanfästasmedsnabblåsning,varpådeintekanlossnaunderdammsugningen.Produktkod:81051EAN:6416198810514VVS-kod:6901231Vikt:380gTeleskoprör-Premium,-snabbfäste,-aluminium-Teleskoprör-att-använda-vid-dammsugning.-Justerbar-längd.-Med-snabbfäste.-Teleskoprör-av-aluminium-på-vilket-handtaget-och-munstyckena-kan-fästas-med-snabblåsning,-varpå-de-inte-kan-lossna-under-dammsugningen.-Produktkod:-81051EAN:-6416198810514VVS-kod:-6901231Vikt:-380g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt