Skip to content
SV

Täckkåpa optima för utanpåliggande montering

Väggmonterat doslock för Optima-sugdosan.

Kåpa utformad för ytmontering för Optima doslock.

Hitta återförsäljare

Täckkåpa optima för utanpåliggande montering

Produktdata

  • Produktkod: 80222
  • EAN: 6416198802229
  • VVS-kod: 6901199
  • Längd: 77mm
  • Höjd: 90mm
  • Bredd: 91mm
  • Vikt: 125g
TäckkåpaoptimaförutanpåliggandemonteringVäggmonteratdoslockförOptima-sugdosan.KåpautformadförytmonteringförOptimadoslock.Produktkod:80222EAN:6416198802229VVS-kod:6901199Längd:77mmHöjd:90mmBredd:91mmVikt:125gTäckkåpa-optima-för-utanpåliggande-montering-Väggmonterat-doslock-för-Optima-sugdosan.-Kåpa-utformad-för-ytmontering-för-Optima-doslock.-Produktkod:-80222EAN:-6416198802229VVS-kod:-6901199Längd:-77mmHöjd:-90mmBredd:-91mmVikt:-125g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt