Skip to content
SV

Sugslangens handtag Premium

Handtag att använda vid dammsugning. Ergonomisk, handtagsytan av behagligt material.

Ergonomiskt handtag stöder handleden, materialet är stadigt och glider inte i handen. Sugluftsreglering i handtaget samt snabblåsning av handtaget (lämpar sig för användning med Premium-teleskoprör av aluminium).

Hitta återförsäljare

Sugslangens handtag Premium

Produktdata

  • Produktkod: 81052
  • EAN: 6416198810521
  • VVS-kod: 6901242
  • Vikt: 300g
SugslangenshandtagPremiumHandtagattanvändaviddammsugning.Ergonomisk,handtagsytanavbehagligtmaterial.Ergonomiskthandtagstöderhandleden,materialetärstadigtochgliderinteihanden.Sugluftsregleringihandtagetsamtsnabblåsningavhandtaget(lämparsigföranvändningmedPremium-teleskopröravaluminium).Produktkod:81052EAN:6416198810521VVS-kod:6901242Vikt:300gSugslangens-handtag-Premium-Handtag-att-använda-vid-dammsugning.-Ergonomisk,-handtagsytan-av-behagligt-material.-Ergonomiskt-handtag-stöder-handleden,-materialet-är-stadigt-och-glider-inte-i-handen.-Sugluftsreglering-i-handtaget-samt-snabblåsning-av-handtaget-(lämpar-sig-för-användning-med-Premium-teleskoprör-av-aluminium).-Produktkod:-81052EAN:-6416198810521VVS-kod:-6901242Vikt:-300g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt