Skip to content
SV

Sugslang 8 m

Sugslang att använda vid dammsugning.

Endast sugslang utan handtag och muff finns att få med 2 meters mellanrum, från två meter upp till 12 meter.

Hitta återförsäljare

Sugslang 8 m

Produktdata

  • Produktkod: 80928
  • EAN: 6416198809280
  • VVS-kod: 6901188
  • Längd: 800cm
  • Vikt: 2500g
Sugslang8mSugslangattanvändaviddammsugning.Endastsugslangutanhandtagochmufffinnsattfåmed2metersmellanrum,fråntvåmeterupptill12meter.Produktkod:80928EAN:6416198809280VVS-kod:6901188Längd:800cmVikt:2500gSugslang-8-m-Sugslang-att-använda-vid-dammsugning.-Endast-sugslang-utan-handtag-och-muff-finns-att-få-med-2-meters-mellanrum,-från-två-meter-upp-till-12-meter.-Produktkod:-80928EAN:-6416198809280VVS-kod:-6901188Längd:-800cmVikt:-2500g

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt