Skip to content
SV

Sugslang 6 m

Sugslang att använda vid dammsugning.

Endast sugslang utan handtag och muff finns att få med 2 meters mellanrum, från två meter upp till 12 meter.

Hitta återförsäljare

Sugslang 6 m

Produktdata

  • Produktkod: 80926
  • EAN: 6416198809266
  • VVS-kod: 6901186
  • Längd: 600cm
  • Vikt: 1700g
Sugslang6mSugslangattanvändaviddammsugning.Endastsugslangutanhandtagochmufffinnsattfåmed2metersmellanrum,fråntvåmeterupptill12meter.Produktkod:80926EAN:6416198809266VVS-kod:6901186Längd:600cmVikt:1700gSugslang-6-m-Sugslang-att-använda-vid-dammsugning.-Endast-sugslang-utan-handtag-och-muff-finns-att-få-med-2-meters-mellanrum,-från-två-meter-upp-till-12-meter.-Produktkod:-80926EAN:-6416198809266VVS-kod:-6901186Längd:-600cmVikt:-1700g

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt