Skip to content
SV

Sugslang 2 m

Sugslang att använda vid dammsugning.

Endast sugslang utan handtag och muff finns att få med 2 meters mellanrum, från två meter upp till 12 meter.

Hitta återförsäljare

Sugslang 2 m

Produktdata

  • Produktkod: 80922
  • EAN: 6416198809228
  • VVS-kod: 6901182
  • Längd: 200cm
  • Vikt: 700g
Sugslang2mSugslangattanvändaviddammsugning.Endastsugslangutanhandtagochmufffinnsattfåmed2metersmellanrum,fråntvåmeterupptill12meter.Produktkod:80922EAN:6416198809228VVS-kod:6901182Längd:200cmVikt:700gSugslang-2-m-Sugslang-att-använda-vid-dammsugning.-Endast-sugslang-utan-handtag-och-muff-finns-att-få-med-2-meters-mellanrum,-från-två-meter-upp-till-12-meter.-Produktkod:-80922EAN:-6416198809228VVS-kod:-6901182Längd:-200cmVikt:-700g

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt