Skip to content
SV

Sugslang 10 m

Sugslang att använda vid dammsugning.

Endast sugslang utan handtag och muff finns att få med 2 meters mellanrum, från två meter upp till 12 meter.

Hitta återförsäljare

Sugslang 10 m

Produktdata

  • Produktkod: 80921
  • EAN: 6416198809211
  • VVS-kod: 6901190
  • Längd: 1000cm
  • Höjd: 4cm
  • Bredd: 4cm
  • Vikt: 2900g
Sugslang10mSugslangattanvändaviddammsugning.Endastsugslangutanhandtagochmufffinnsattfåmed2metersmellanrum,fråntvåmeterupptill12meter.Produktkod:80921EAN:6416198809211VVS-kod:6901190Längd:1000cmHöjd:4cmBredd:4cmVikt:2900gSugslang-10-m-Sugslang-att-använda-vid-dammsugning.-Endast-sugslang-utan-handtag-och-muff-finns-att-få-med-2-meters-mellanrum,-från-två-meter-upp-till-12-meter.-Produktkod:-80921EAN:-6416198809211VVS-kod:-6901190Längd:-1000cmHöjd:-4cmBredd:-4cmVikt:-2900g

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt