SV

Sugdosa rostfri, utan lock

Låsfri sugdosa av metall.

De eleganta dosorna av rostfritt stål kan montera såväl på vägg- som golvnivå och finns tillgängliga både med och utan lås. Vita och i rostfritt stål.

Hitta återförsäljare

Sugdosa rostfri, utan lock

Produktdata

  • Produktkod: 80259
  • EAN: 6416198802595
  • VVS-kod: 6901195
  • Längd: 50mm
  • Höjd: 130mm
  • Bredd: 95mm
Sugdosarostfri,utanlockLåsfrisugdosaavmetall.Deelegantadosornaavrostfrittstålkanmonterasåvälpåvägg-somgolvnivåochfinnstillgängligabådemedochutanlås.Vitaochirostfrittstål.Produktkod:80259EAN:6416198802595VVS-kod:6901195Längd:50mmHöjd:130mmBredd:95mmSugdosa-rostfri,-utan-lock-Låsfri-sugdosa-av-metall.-De-eleganta-dosorna-av-rostfritt-stål-kan-montera-såväl-på-vägg–som-golvnivå-och-finns-tillgängliga-både-med-och-utan-lås.-Vita-och-i-rostfritt-stål.-Produktkod:-80259EAN:-6416198802595VVS-kod:-6901195Längd:-50mmHöjd:-130mmBredd:-95mm
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt