Skip to content
SV

Sugdosa Optima, vit

Optima-sugdosa för Allaway-centraldammsugarsystemet i vilken sugslangen ansluts vid dammsugning.

Sugdosan ansluts till dammrörsystemet, som transporterar dammet och skräpet till dammbehållaren.

Hitta återförsäljare

Sugdosa Optima, vit

Produktdata

  • Produktkod: 80161
  • EAN: 6416198801611
  • VVS-kod: 6901196
  • Vikt: 246g
SugdosaOptima,vitOptima-sugdosaförAllaway-centraldammsugarsystemetivilkensugslangenanslutsviddammsugning.Sugdosananslutstilldammrörsystemet,somtransporterardammetochskräpettilldammbehållaren.Produktkod:80161EAN:6416198801611VVS-kod:6901196Vikt:246gSugdosa-Optima,-vit-Optima-sugdosa-för-Allaway-centraldammsugarsystemet-i-vilken-sugslangen-ansluts-vid-dammsugning.-Sugdosan-ansluts-till-dammrörsystemet,-som-transporterar-dammet-och-skräpet-till-dammbehållaren.-Produktkod:-80161EAN:-6416198801611VVS-kod:-6901196Vikt:-246g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt