Skip to content
SV

Städredskapsserier Standard 8 m, start från sugdosa

Innehåller basredskap som behövs vid städning.

Städredskapsserien Standard av rostfritt stål består av basredskap av hög kvalitet och innehåller en sugdosestartad standardsugslanenhet, ett teleskoprör av stål, ett golv-/mattmunstycke, ett textilmunstycke, ett smalt spetsmunstycke samt en ställning för förvaring av slangen.    

Hitta återförsäljare

Städredskapsserier Standard 8 m, start från sugdosa

Produktdata

  • Produktkod: 81046
  • EAN: 6416198810460
  • VVS-kod: 6901402
  • Vikt: 3800g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

StädredskapsserierStandard8m,startfrånsugdosaInnehållerbasredskapsombehövsvidstädning.StädredskapsserienStandardavrostfrittstålbeståravbasredskapavhögkvalitetochinnehållerensugdosestartadstandardsugslanenhet,ettteleskopröravstål,ettgolv-/mattmunstycke,etttextilmunstycke,ettsmaltspetsmunstyckesamtenställningförförvaringavslangen.    Produktkod:81046EAN:6416198810460VVS-kod:6901402Vikt:3800gStädredskapsserier-Standard-8-m,-start-från-sugdosa-Innehåller-basredskap-som-behövs-vid-städning.-Städredskapsserien-Standard-av-rostfritt-stål-består-av-basredskap-av-hög-kvalitet-och-innehåller-en-sugdosestartad-standardsugslanenhet,-ett-teleskoprör-av-stål,-ett-golv-/mattmunstycke,-ett-textilmunstycke,-ett-smalt-spetsmunstycke-samt-en-ställning-för-förvaring-av-slangen.    -Produktkod:-81046EAN:-6416198810460VVS-kod:-6901402Vikt:-3800g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt