Skip to content
SV

Städredskapsserier Standard 12 m, start från handtag

Innehåller basredskap som behövs vid städning.

Städredskapsserien Standard av rostfritt stål består av basredskap av hög kvalitet och innehåller en handtagsstartad standardsugslanenhet, ett teleskoprör av stål, ett golv-/mattmunstycke, ett textilmunstycke, ett smalt spetsmunstycke samt en ställning för förvaring av slangen.    

Hitta återförsäljare

Städredskapsserier Standard 12 m, start från handtag

Produktdata

  • Produktkod: 81251
  • EAN: 6416198812518
  • VVS-kod: 6901008
  • Längd: 12m
  • Vikt: 5100g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

StädredskapsserierStandard12m,startfrånhandtagInnehållerbasredskapsombehövsvidstädning.StädredskapsserienStandardavrostfrittstålbeståravbasredskapavhögkvalitetochinnehållerenhandtagsstartadstandardsugslanenhet,ettteleskopröravstål,ettgolv-/mattmunstycke,etttextilmunstycke,ettsmaltspetsmunstyckesamtenställningförförvaringavslangen.    Produktkod:81251EAN:6416198812518VVS-kod:6901008Längd:12mVikt:5100gStädredskapsserier-Standard-12-m,-start-från-handtag-Innehåller-basredskap-som-behövs-vid-städning.-Städredskapsserien-Standard-av-rostfritt-stål-består-av-basredskap-av-hög-kvalitet-och-innehåller-en-handtagsstartad-standardsugslanenhet,-ett-teleskoprör-av-stål,-ett-golv-/mattmunstycke,-ett-textilmunstycke,-ett-smalt-spetsmunstycke-samt-en-ställning-för-förvaring-av-slangen.    -Produktkod:-81251EAN:-6416198812518VVS-kod:-6901008Längd:-12mVikt:-5100g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt