SV

Städredskapsserier Premium RC 10 m

Innehåller ett mångsidigt urval av städredskap samt en smidig förvaringsställning. För radiostart.

Städredskapsserien till det radiostartade systemet innehåller batterier, mottagare medföljer ej.

Hitta återförsäljare

Städredskapsserier Premium RC 10 m

Produktdata

  • Produktkod: 81269
  • EAN: 6416198812693
  • VVS-kod: 6901025
StädredskapsserierPremiumRC10mInnehållerettmångsidigturvalavstädredskapsamtensmidigförvaringsställning.Förradiostart.Städredskapsserientilldetradiostartadesystemetinnehållerbatterier,mottagaremedföljerej.Produktkod:81269EAN:6416198812693VVS-kod:6901025Städredskapsserier-Premium-RC-10-m-Innehåller-ett-mångsidigt-urval-av-städredskap-samt-en-smidig-förvaringsställning.-För-radiostart.-Städredskapsserien-till-det-radiostartade-systemet-innehåller-batterier,-mottagare-medföljer-ej.-Produktkod:-81269EAN:-6416198812693VVS-kod:-6901025
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt