Skip to content
SV

Städredskapsserier Premium 10 m, start från sugdosa

Innehåller ett mångsidigt urval av städredskap samt en smidig förvaringsställning.

Serien i aluminium har en omsorgsfult planerad ergonomi. Formen på handtagsvinkeln och hörnet har utformats i samarbete med arbetshälsoinsititutets forskare. Det lätta teleskopröret av aluminium är lätt att hantera. Innehåller en sugdosestartad Premium-sugslangenhet, ett teleskoprör av aluminium, ett golv-/mattmunstycke, ett dubbelt möbelmunstycke, ett smalt spetsmunstycke samt en förvaringsställning.

Hitta återförsäljare

Städredskapsserier Premium 10 m, start från sugdosa

Produktdata

  • Produktkod: 81048
  • EAN: 6416198810484
  • VVS-kod: 6901404
  • Vikt: 4833g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

StädredskapsserierPremium10m,startfrånsugdosaInnehållerettmångsidigturvalavstädredskapsamtensmidigförvaringsställning.Serienialuminiumharenomsorgsfultplaneradergonomi.Formenpåhandtagsvinkelnochhörnetharutformatsisamarbetemedarbetshälsoinsititutetsforskare.Detlättateleskopröretavaluminiumärlättatthantera.InnehållerensugdosestartadPremium-sugslangenhet,ettteleskopröravaluminium,ettgolv-/mattmunstycke,ettdubbeltmöbelmunstycke,ettsmaltspetsmunstyckesamtenförvaringsställning.Produktkod:81048EAN:6416198810484VVS-kod:6901404Vikt:4833gStädredskapsserier-Premium-10-m,-start-från-sugdosa-Innehåller-ett-mångsidigt-urval-av-städredskap-samt-en-smidig-förvaringsställning.-Serien-i-aluminium-har-en-omsorgsfult-planerad-ergonomi.-Formen-på-handtagsvinkeln-och-hörnet-har-utformats-i-samarbete-med-arbetshälsoinsititutets-forskare.-Det-lätta-teleskopröret-av-aluminium-är-lätt-att-hantera.-Innehåller-en-sugdosestartad-Premium-sugslangenhet,-ett-teleskoprör-av-aluminium,-ett-golv-/mattmunstycke,-ett-dubbelt-möbelmunstycke,-ett-smalt-spetsmunstycke-samt-en-förvaringsställning.-Produktkod:-81048EAN:-6416198810484VVS-kod:-6901404Vikt:-4833g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt