SV

Slangvinda

Slangvinda för maximalt 12 meter lång slang, kan väggmonteras.

Väggmonterad slangvinda som roteras med en vev. Vindan rymmer Allaways sugslang upp till 12 meter.

Hitta återförsäljare

Slangvinda

Produktdata

  • Produktkod: 81136
  • EAN: 6416198811368
  • VVS-kod: 6901546
  • Längd: 270mm
  • Höjd: 480mm
  • Bredd: 480mm
  • Vikt: 4.08kg
SlangvindaSlangvindaförmaximalt12meterlångslang,kanväggmonteras.Väggmonteradslangvindasomroterasmedenvev.VindanrymmerAllawayssugslangupptill12meter.Produktkod:81136EAN:6416198811368VVS-kod:6901546Längd:270mmHöjd:480mmBredd:480mmVikt:4.08kgSlangvinda-Slangvinda-för-maximalt-12-meter-lång-slang,-kan-väggmonteras.-Väggmonterad-slangvinda-som-roteras-med-en-vev.-Vindan-rymmer-Allaways-sugslang-upp-till-12-meter.-Produktkod:-81136EAN:-6416198811368VVS-kod:-6901546Längd:-270mmHöjd:-480mmBredd:-480mmVikt:-4.08kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt