Skip to content
SV

Slanguppsamplare

Hindrar sugslangen från att klämmas av till exempel städskrubbens dörr.

Tack vare sidohållarna hålls slangen på plats i slangställningen och fastnar inte till exempel mellan skrubbens dörrar.

Hitta återförsäljare

Slanguppsamplare

Produktdata

  • Produktkod: 81054
  • EAN: 6416198810545
  • VVS-kod: 6901296
  • Vikt: 97g
SlanguppsamplareHindrarsugslangenfrånattklämmasavtillexempelstädskrubbensdörr.Tackvaresidohållarnahållsslangenpåplatsislangställningenochfastnarintetillexempelmellanskrubbensdörrar.Produktkod:81054EAN:6416198810545VVS-kod:6901296Vikt:97gSlanguppsamplare-Hindrar-sugslangen-från-att-klämmas-av-till-exempel-städskrubbens-dörr.-Tack-vare-sidohållarna-hålls-slangen-på-plats-i-slangställningen-och-fastnar-inte-till-exempel-mellan-skrubbens-dörrar.-Produktkod:-81054EAN:-6416198810545VVS-kod:-6901296Vikt:-97g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt