SV

Slangskydd

Skydd som monteras på sugslangen som skyddar ömtåliga ytor, till exempel antika möbler.

Skyddar känsliga ytor med slangskyddet. Sugslangsskyddet gör det enklare att hålla slangen ren. Skyddet kan vid behov tvättas i tvättmaskin. Längden på skyddet är 10 meter, passar slangar som är 10 meter eller kortare.

Hitta återförsäljare

Slangskydd

Produktdata

  • Produktkod: 80781
  • EAN: 6416198807811
  • VVS-kod: 6901521
  • Vikt: 0.528kg

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

SlangskyddSkyddsommonteraspåsugslangensomskyddarömtåligaytor,tillexempelantikamöbler.Skyddarkänsligaytormedslangskyddet.Sugslangsskyddetgördetenklareatthållaslangenren.Skyddetkanvidbehovtvättasitvättmaskin.Längdenpåskyddetär10meter,passarslangarsomär10meterellerkortare.Produktkod:80781EAN:6416198807811VVS-kod:6901521Vikt:0.528kgSlangskydd-Skydd-som-monteras-på-sugslangen-som-skyddar-ömtåliga-ytor,-till-exempel-antika-möbler.-Skyddar-känsliga-ytor-med-slangskyddet.-Sugslangsskyddet-gör-det-enklare-att-hålla-slangen-ren.-Skyddet-kan-vid-behov-tvättas-i-tvättmaskin.-Längden-på-skyddet-är-10-meter,-passar-slangar-som-är-10-meter-eller-kortare.-Produktkod:-80781EAN:-6416198807811VVS-kod:-6901521Vikt:-0.528kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt