Skip to content
SV

Slangskydd 9/10m

Skydd som monteras på sugslangen som skyddar ömtåliga ytor, till exempel antika möbler.

Skyddar känsliga ytor med slangskyddet. Sugslangsskyddet gör det enklare att hålla slangen ren. Skyddet kan vid behov tvättas i tvättmaskin. Längden på skyddet är 10 meter, passar slangar som är 10 meter eller kortare.

Hitta återförsäljare

Slangskydd 9/10m

Produktdata

  • Produktkod: 80781
  • EAN: 6416198807811
  • VVS-kod: 6901521
  • Vikt: 528g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

Slangskydd9/10mSkyddsommonteraspåsugslangensomskyddarömtåligaytor,tillexempelantikamöbler.Skyddarkänsligaytormedslangskyddet.Sugslangsskyddetgördetenklareatthållaslangenren.Skyddetkanvidbehovtvättasitvättmaskin.Längdenpåskyddetär10meter,passarslangarsomär10meterellerkortare.Produktkod:80781EAN:6416198807811VVS-kod:6901521Vikt:528gSlangskydd-9/10m-Skydd-som-monteras-på-sugslangen-som-skyddar-ömtåliga-ytor,-till-exempel-antika-möbler.-Skyddar-känsliga-ytor-med-slangskyddet.-Sugslangsskyddet-gör-det-enklare-att-hålla-slangen-ren.-Skyddet-kan-vid-behov-tvättas-i-tvättmaskin.-Längden-på-skyddet-är-10-meter,-passar-slangar-som-är-10-meter-eller-kortare.-Produktkod:-80781EAN:-6416198807811VVS-kod:-6901521Vikt:-528g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt