Skip to content
SV

Slangförlängning 4 m

Fungerar i de Allaway-modeller med start från handtag som är utrustade med en klickmuff. Kompatibel även med modeller med start från sugdosa som är utrustade med en klickmuff.

Förlängningsslangen är särskilt utformad för handtagsstartade städredskap. Med hjälp av förlängningsslangen kan man förlänga den befintliga dammsugarslangen, den är enkel att fästa och ta loss. Med andra ord använder du den endast vid behov. Genom att använda den nya förlängningsslangen kan du ändå använda handtagsstartegenskapen. Tillgänglig i längderna 2 och 4 meter.

Hitta återförsäljare

Slangförlängning 4 m

Produktdata

  • Produktkod: 80856
  • EAN: 6416198808566
  • VVS-kod: 6901510
  • Längd: 4m
  • Vikt: 1400g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

Slangförlängning4mFungerarideAllaway-modellermedstartfrånhandtagsomärutrustademedenklickmuff.Kompatibelävenmedmodellermedstartfrånsugdosasomärutrustademedenklickmuff.Förlängningsslangenärsärskiltutformadförhandtagsstartadestädredskap.Medhjälpavförlängningsslangenkanmanförlängadenbefintligadammsugarslangen,denärenkelattfästaochtaloss.Medandraordanvänderdudenendastvidbehov.Genomattanvändadennyaförlängningsslangenkanduändåanvändahandtagsstartegenskapen.Tillgängligilängderna2och4meter.Produktkod:80856EAN:6416198808566VVS-kod:6901510Längd:4mVikt:1400gSlangförlängning-4-m-Fungerar-i-de-Allaway-modeller-med-start-från-handtag-som-är-utrustade-med-en-klickmuff.-Kompatibel-även-med-modeller-med-start-från-sugdosa-som-är-utrustade-med-en-klickmuff.-Förlängningsslangen-är-särskilt-utformad-för-handtagsstartade-städredskap.-Med-hjälp-av-förlängningsslangen-kan-man-förlänga-den-befintliga-dammsugarslangen,-den-är-enkel-att-fästa-och-ta-loss.-Med-andra-ord-använder-du-den-endast-vid-behov.-Genom-att-använda-den-nya-förlängningsslangen-kan-du-ändå-använda-handtagsstartegenskapen.-Tillgänglig-i-längderna-2-och-4-meter.-Produktkod:-80856EAN:-6416198808566VVS-kod:-6901510Längd:-4mVikt:-1400g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt