Skip to content
SV

Skräplucka vit

Till skräpluckan sopar man skräp från till exempel köket, hallen och vestibulen. Startas genom att öppna luckan.

Smidig vid snabbstädning. Monteras som en del av Allaways centraldammsugarsystem, till exempel i skåpsocklar.

Hitta återförsäljare

Skräplucka vit

Produktdata

  • Produktkod: 81009
  • EAN: 6416198810095
  • VVS-kod: 6901191
  • Vikt: 230g

Instruktioner och broschyrer

Monteringsanvisning

SkräpluckavitTillskräpluckansoparmanskräpfråntillexempelköket,hallenochvestibulen.Startasgenomattöppnaluckan.Smidigvidsnabbstädning.MonterassomendelavAllawayscentraldammsugarsystem,tillexempeliskåpsocklar.Produktkod:81009EAN:6416198810095VVS-kod:6901191Vikt:230gSkräplucka-vit-Till-skräpluckan-sopar-man-skräp-från-till-exempel-köket,-hallen-och-vestibulen.-Startas-genom-att-öppna-luckan.-Smidig-vid-snabbstädning.-Monteras-som-en-del-av-Allaways-centraldammsugarsystem,-till-exempel-i-skåpsocklar.-Produktkod:-81009EAN:-6416198810095VVS-kod:-6901191Vikt:-230g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt