Skip to content
SV

Skarvmuff till sugslang

Muff för sammankoppling av två sugslangar med sugdosestart.

Med hjälp av förlängningsmuffen kan man sammankoppla två sugslangar (sugdosestartade sugslangar, ej lämplig för förlängning av handtagsstartade slangar. Se Förlängningsslang).

Hitta återförsäljare

Skarvmuff till sugslang

Produktdata

  • Produktkod: 80915
  • EAN: 6416198809150
  • VVS-kod: 6901244
  • Vikt: 53g
SkarvmufftillsugslangMuffförsammankopplingavtvåsugslangarmedsugdosestart.Medhjälpavförlängningsmuffenkanmansammankopplatvåsugslangar(sugdosestartadesugslangar,ejlämpligförförlängningavhandtagsstartadeslangar.SeFörlängningsslang).Produktkod:80915EAN:6416198809150VVS-kod:6901244Vikt:53gSkarvmuff-till-sugslang-Muff-för-sammankoppling-av-två-sugslangar-med-sugdosestart.-Med-hjälp-av-förlängningsmuffen-kan-man-sammankoppla-två-sugslangar-(sugdosestartade-sugslangar,-ej-lämplig-för-förlängning-av-handtagsstartade-slangar.-Se-Förlängningsslang).-Produktkod:-80915EAN:-6416198809150VVS-kod:-6901244Vikt:-53g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt