SV

Roterande möbelmunstycke

Munstycke som fungerar med sugluft för dammsugning av soffor, fåtöljer, madrasser och bilsäten.

Med hjälp av den sugluftstyrda möbelavdammaren kan du effektivt damma av soffor, madrasser och fåtöljer.

Hitta återförsäljare

Roterande möbelmunstycke

Produktdata

  • Produktkod: 80712
  • EAN: 6416198807125
  • VVS-kod: 6901304
RoterandemöbelmunstyckeMunstyckesomfungerarmedsugluftfördammsugningavsoffor,fåtöljer,madrasserochbilsäten.Medhjälpavdensugluftstyrdamöbelavdammarenkandueffektivtdammaavsoffor,madrasserochfåtöljer.Produktkod:80712EAN:6416198807125VVS-kod:6901304Roterande-möbelmunstycke-Munstycke-som-fungerar-med-sugluft-för-dammsugning-av-soffor,-fåtöljer,-madrasser-och-bilsäten.-Med-hjälp-av-den-sugluftstyrda-möbelavdammaren-kan-du-effektivt-damma-av-soffor,-madrasser-och-fåtöljer.-Produktkod:-80712EAN:-6416198807125VVS-kod:-6901304

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt