SV

Roterande mattmunstycke

Munstycke som fungerar med sugluft för dammsugning av stora textilytor, såsom mattor och heltäckningsmattor.

Med hjälp av den sugluftsstyrda mattavdammaren dammar du effektivt av mattor.

Hitta återförsäljare

Roterande mattmunstycke

Produktdata

  • Produktkod: 80717
  • EAN: 6416198807170
  • VVS-kod: 6901303
RoterandemattmunstyckeMunstyckesomfungerarmedsugluftfördammsugningavstoratextilytor,såsommattorochheltäckningsmattor.Medhjälpavdensugluftsstyrdamattavdammarendammardueffektivtavmattor.Produktkod:80717EAN:6416198807170VVS-kod:6901303Roterande-mattmunstycke-Munstycke-som-fungerar-med-sugluft-för-dammsugning-av-stora-textilytor,-såsom-mattor-och-heltäckningsmattor.-Med-hjälp-av-den-sugluftsstyrda-mattavdammaren-dammar-du-effektivt-av-mattor.-Produktkod:-80717EAN:-6416198807170VVS-kod:-6901303

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt