SV

Rörskarv

Med rörskarv kan man sammankoppla två mufflösa/kapade rör.

Med hjälp av en rörskarv kan man sammankoppla två kapade, mufflösa Allaway-rör i varandra. Röret är enkelt att kapa till rätt längd, med hjälp av rörskarven minimerar man mängden spillrör.

Hitta återförsäljare

Rörskarv

Produktdata

  • Produktkod: 80295
  • EAN: 6416198802953
  • VVS-kod: 6901151
  • Längd: 100mm
  • Höjd: 500mm
  • Bredd: 50mm
RörskarvMedrörskarvkanmansammankopplatvåmufflösa/kapaderör.Medhjälpavenrörskarvkanmansammankopplatvåkapade,mufflösaAllaway-rörivarandra.Röretärenkeltattkapatillrättlängd,medhjälpavrörskarvenminimerarmanmängdenspillrör.Produktkod:80295EAN:6416198802953VVS-kod:6901151Längd:100mmHöjd:500mmBredd:50mmRörskarv-Med-rörskarv-kan-man-sammankoppla-två-mufflösa/kapade-rör.-Med-hjälp-av-en-rörskarv-kan-man-sammankoppla-två-kapade,-mufflösa-Allaway-rör-i-varandra.-Röret-är-enkelt-att-kapa-till-rätt-längd,-med-hjälp-av-rörskarven-minimerar-man-mängden-spillrör.-Produktkod:-80295EAN:-6416198802953VVS-kod:-6901151Längd:-100mmHöjd:-500mmBredd:-50mm
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt