Skip to content
SV

Rörpaket PPK-44 Optima, A-serien

Basrörpaket för Z- och X-serien, A-serien, DV30 och Duo.

Paketet innehåller 2 st. sugdosor optima (vita), 15 st. dammrör 1,2 m, 5 st. dammrör 90°, 4 st. böjar 45°, 1 st. förgrening 45°, 1 st. utblåsventil, 5 st. metallringar, 30 st. tätningsringar, cirka 30 m lågspänningsledning, 3 st. rörskarvar, 1 st. monteringsinstruktioner. Rörsystemets delar fästs utan lim och specialverktyg.

Hitta återförsäljare

Rörpaket PPK-44 Optima, A-serien

Produktdata

  • Produktkod: 80331
  • EAN: 6416198803318
  • VVS-kod: 6901102
  • Vikt: 6925g

Instruktioner och broschyrer

Monteringsanvisning

RörpaketPPK-44Optima,A-serienBasrörpaketförZ-ochX-serien,A-serien,DV30ochDuo.Paketetinnehåller2st.sugdosoroptima(vita),15st.dammrör1,2m,5st.dammrör90°,4st.böjar45°,1st.förgrening45°,1st.utblåsventil,5st.metallringar,30st.tätningsringar,cirka30mlågspänningsledning,3st.rörskarvar,1st.monteringsinstruktioner.Rörsystemetsdelarfästsutanlimochspecialverktyg.Produktkod:80331EAN:6416198803318VVS-kod:6901102Vikt:6925gRörpaket-PPK-44-Optima,-A-serien-Basrörpaket-för-Z–och-X-serien,-A-serien,-DV30-och-Duo.-Paketet-innehåller-2-st.-sugdosor-optima-(vita),-15-st.-dammrör-1,2-m,-5-st.-dammrör-90°,-4-st.-böjar-45°,-1-st.-förgrening-45°,-1-st.-utblåsventil,-5-st.-metallringar,-30-st.-tätningsringar,-cirka-30-m-lågspänningsledning,-3-st.-rörskarvar,-1-st.-monteringsinstruktioner.-Rörsystemets-delar-fästs-utan-lim-och-specialverktyg.-Produktkod:-80331EAN:-6416198803318VVS-kod:-6901102Vikt:-6925g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt