SV

Rörpaket PPK-44 Optima, A-serien

Basrörpaket för Z- och X-serien, A-serien, DV30 och Duo.

Paketet innehåller 2 st. sugdosor optima (vita), 15 st. dammrör 1,2 m, 5 st. dammrör 90°, 4 st. böjar 45°, 1 st. förgrening 45°, 1 st. utblåsventil, 5 st. metallringar, 30 st. tätningsringar, cirka 30 m lågspänningsledning, 3 st. rörskarvar, 1 st. monteringsinstruktioner. Rörsystemets delar fästs utan lim och specialverktyg.

Hitta återförsäljare

Rörpaket PPK-44 Optima, A-serien

Produktdata

  • Produktkod: 80331
  • EAN: 6416198803318
  • VVS-kod: 6901102
  • Vikt: 6.925kg

Instruktioner och broschyrer

Monteringsanvisning

RörpaketPPK-44Optima,A-serienBasrörpaketförZ-ochX-serien,A-serien,DV30ochDuo.Paketetinnehåller2st.sugdosoroptima(vita),15st.dammrör1,2m,5st.dammrör90°,4st.böjar45°,1st.förgrening45°,1st.utblåsventil,5st.metallringar,30st.tätningsringar,cirka30mlågspänningsledning,3st.rörskarvar,1st.monteringsinstruktioner.Rörsystemetsdelarfästsutanlimochspecialverktyg.Produktkod:80331EAN:6416198803318VVS-kod:6901102Vikt:6.925kgRörpaket-PPK-44-Optima,-A-serien-Basrörpaket-för-Z–och-X-serien,-A-serien,-DV30-och-Duo.-Paketet-innehåller-2-st.-sugdosor-optima-(vita),-15-st.-dammrör-1,2-m,-5-st.-dammrör-90°,-4-st.-böjar-45°,-1-st.-förgrening-45°,-1-st.-utblåsventil,-5-st.-metallringar,-30-st.-tätningsringar,-cirka-30-m-lågspänningsledning,-3-st.-rörskarvar,-1-st.-monteringsinstruktioner.-Rörsystemets-delar-fästs-utan-lim-och-specialverktyg.-Produktkod:-80331EAN:-6416198803318VVS-kod:-6901102Vikt:-6.925kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt