SV

Rörpaket PPK-44 Optima, A-serien

Basrörpaket för A-serien och Duo.

Paketet innehåller 2 st. sugdosor optima (vita), 15 st. dammrör 1,2 m, 5 st. dammrör 90°, 4 st. böjar 45°, 1 st. förgrening 45°, 1 st. utblåsventil, 5 st. metallringar, 30 st. tätningsringar, cirka 30 m lågspänningsledning, 3 st. rörskarvar, 1 st. monteringsinstruktioner. Rörsystemets delar fästs utan lim och specialverktyg.

Hitta återförsäljare

Rörpaket PPK-44 Optima, A-serien

Produktdata

  • Produktkod: 80331
  • EAN: 6416198803318
  • VVS-kod: 6901102

Instruktioner och broschyrer

Monteringsanvisning

RörpaketPPK-44Optima,A-serienBasrörpaketförA-serienochDuo.Paketetinnehåller2st.sugdosoroptima(vita),15st.dammrör1,2m,5st.dammrör90°,4st.böjar45°,1st.förgrening45°,1st.utblåsventil,5st.metallringar,30st.tätningsringar,cirka30mlågspänningsledning,3st.rörskarvar,1st.monteringsinstruktioner.Rörsystemetsdelarfästsutanlimochspecialverktyg.Produktkod:80331EAN:6416198803318VVS-kod:6901102Rörpaket-PPK-44-Optima,-A-serien-Basrörpaket-för-A-serien-och-Duo.-Paketet-innehåller-2-st.-sugdosor-optima-(vita),-15-st.-dammrör-1,2-m,-5-st.-dammrör-90°,-4-st.-böjar-45°,-1-st.-förgrening-45°,-1-st.-utblåsventil,-5-st.-metallringar,-30-st.-tätningsringar,-cirka-30-m-lågspänningsledning,-3-st.-rörskarvar,-1-st.-monteringsinstruktioner.-Rörsystemets-delar-fästs-utan-lim-och-specialverktyg.-Produktkod:-80331EAN:-6416198803318VVS-kod:-6901102
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt