Skip to content
SV

Rörpaket PPC-44 Optima, C-serien

Basrörpaket för C-serien.

Paketet innehåller 2 st. sugdosor optima (vita), 15 st. dammrör 1,2 m, 5 st. dammrör 90°, 4 st. böjar 45°, 1 st. förgrening 45°, 1 st. väggställning, 1 st. utblåsventil, 5 st. metallringar, 30 st. tätningsringar, cirka 30 m lågspänningsledning, 3 st. rörskarvar, 1 st. monteringsinstruktioner. Rörsystemets delar fästs utan lim och specialverktyg.

Hitta återförsäljare

Rörpaket PPC-44 Optima, C-serien

Produktdata

  • Produktkod: 80341
  • EAN: 6416198803417
  • VVS-kod: 6901122
  • Vikt: 8220g

Instruktioner och broschyrer

Monteringsanvisning

RörpaketPPC-44Optima,C-serienBasrörpaketförC-serien.Paketetinnehåller2st.sugdosoroptima(vita),15st.dammrör1,2m,5st.dammrör90°,4st.böjar45°,1st.förgrening45°,1st.väggställning,1st.utblåsventil,5st.metallringar,30st.tätningsringar,cirka30mlågspänningsledning,3st.rörskarvar,1st.monteringsinstruktioner.Rörsystemetsdelarfästsutanlimochspecialverktyg.Produktkod:80341EAN:6416198803417VVS-kod:6901122Vikt:8220gRörpaket-PPC-44-Optima,-C-serien-Basrörpaket-för-C-serien.-Paketet-innehåller-2-st.-sugdosor-optima-(vita),-15-st.-dammrör-1,2-m,-5-st.-dammrör-90°,-4-st.-böjar-45°,-1-st.-förgrening-45°,-1-st.-väggställning,-1-st.-utblåsventil,-5-st.-metallringar,-30-st.-tätningsringar,-cirka-30-m-lågspänningsledning,-3-st.-rörskarvar,-1-st.-monteringsinstruktioner.-Rörsystemets-delar-fästs-utan-lim-och-specialverktyg.-Produktkod:-80341EAN:-6416198803417VVS-kod:-6901122Vikt:-8220g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt