SV

Rörelsedetektor

Rörelsedetektor för styrning av ventilationsapparatens tilluft.

Rörelsedetektorn känner av centraldammsugaren från lågspänningskretsen, när centralenheten är igång och förmedlar från den information som bland annat kan användas till att styra ventilationsenheten. På det här sättet kan man förhindra att ett för stort undertryck bildas och minska till exempel luftströmmarna som kommer via kanalerna. Enheten är endast avsedd för användning med Allaways centraldammsugare.

Hitta återförsäljare

Rörelsedetektor

Produktdata

  • Produktkod: 80805
  • EAN: 6416198808054
  • VVS-kod: 6901274

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

RörelsedetektorRörelsedetektorförstyrningavventilationsapparatenstilluft.Rörelsedetektornkänneravcentraldammsugarenfrånlågspänningskretsen,närcentralenhetenärigångochförmedlarfråndeninformationsomblandannatkananvändastillattstyraventilationsenheten.Pådethärsättetkanmanförhindraattettförstortundertryckbildasochminskatillexempelluftströmmarnasomkommerviakanalerna.EnhetenärendastavseddföranvändningmedAllawayscentraldammsugare.Produktkod:80805EAN:6416198808054VVS-kod:6901274Rörelsedetektor-Rörelsedetektor-för-styrning-av-ventilationsapparatens-tilluft.-Rörelsedetektorn-känner-av-centraldammsugaren-från-lågspänningskretsen,-när-centralenheten-är-igång-och-förmedlar-från-den-information-som-bland-annat-kan-användas-till-att-styra-ventilationsenheten.-På-det-här-sättet-kan-man-förhindra-att-ett-för-stort-undertryck-bildas-och-minska-till-exempel-luftströmmarna-som-kommer-via-kanalerna.-Enheten-är-endast-avsedd-för-användning-med-Allaways-centraldammsugare.-Produktkod:-80805EAN:-6416198808054VVS-kod:-6901274
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt