Skip to content
SV

Rör 2.4 m

Rör till Allaways dammrörsystem.

Rörsystemets delar fästs utan lim och specialverktyg. Inre diameter 40 mm, yttre diameter 44 mm, muffens yttre diameter 50 mm.

Hitta återförsäljare

Rör 2.4 m

Produktdata

  • Produktkod: 80540
  • EAN: 6416198805404
  • VVS-kod: 6901140
  • Längd: 2400mm
  • Höjd: 50mm
  • Bredd: 50mm
  • Vikt: 680g
Rör2.4mRörtillAllawaysdammrörsystem.Rörsystemetsdelarfästsutanlimochspecialverktyg.Inrediameter40mm,yttrediameter44mm,muffensyttrediameter50mm.Produktkod:80540EAN:6416198805404VVS-kod:6901140Längd:2400mmHöjd:50mmBredd:50mmVikt:680gRör-2.4-m-Rör-till-Allaways-dammrörsystem.-Rörsystemets-delar-fästs-utan-lim-och-specialverktyg.-Inre-diameter-40-mm,-yttre-diameter-44-mm,-muffens-yttre-diameter-50-mm.-Produktkod:-80540EAN:-6416198805404VVS-kod:-6901140Längd:-2400mmHöjd:-50mmBredd:-50mmVikt:-680g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt