Skip to content
SV

Rör 0.6 m

Rör till Allaways dammrörsystem.

Rörsystemets delar fästs utan lim och specialverktyg. Inre diameter 40 mm, yttre diameter 44 mm, muffens yttre diameter 50 mm.

Hitta återförsäljare

Rör 0.6 m

Produktdata

  • Produktkod: 80542
  • EAN: 6416198805428
  • VVS-kod: 6901136
  • Längd: 600mm
  • Höjd: 50mm
  • Bredd: 50mm
  • Vikt: 160g
Rör0.6mRörtillAllawaysdammrörsystem.Rörsystemetsdelarfästsutanlimochspecialverktyg.Inrediameter40mm,yttrediameter44mm,muffensyttrediameter50mm.Produktkod:80542EAN:6416198805428VVS-kod:6901136Längd:600mmHöjd:50mmBredd:50mmVikt:160gRör-0.6-m-Rör-till-Allaways-dammrörsystem.-Rörsystemets-delar-fästs-utan-lim-och-specialverktyg.-Inre-diameter-40-mm,-yttre-diameter-44-mm,-muffens-yttre-diameter-50-mm.-Produktkod:-80542EAN:-6416198805428VVS-kod:-6901136Längd:-600mmHöjd:-50mmBredd:-50mmVikt:-160g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt