Skip to content
SV

Montageställning Optima

Optima-sugdosans montageställning.

Optima montageställning är enkel och snabb att montera i alla väggmaterial, eftersom konstruktionen möjliggör flera monteringsalternativ. Tack vare montageställningens symmetriska utformning, kan locket öppnas i önskad riktning.

Hitta återförsäljare

Montageställning Optima

Produktdata

  • Produktkod: 80223
  • EAN: 6416198802236
  • VVS-kod: 6901198
  • Längd: 50mm
  • Höjd: 171mm
  • Bredd: 164mm
  • Vikt: 115g
MontageställningOptimaOptima-sugdosansmontageställning.Optimamontageställningärenkelochsnabbattmonteraiallaväggmaterial,eftersomkonstruktionenmöjliggörfleramonteringsalternativ.Tackvaremontageställningenssymmetriskautformning,kanlocketöppnasiönskadriktning.Produktkod:80223EAN:6416198802236VVS-kod:6901198Längd:50mmHöjd:171mmBredd:164mmVikt:115gMontageställning-Optima-Optima-sugdosans-montageställning.-Optima-montageställning-är-enkel-och-snabb-att-montera-i-alla-väggmaterial,-eftersom-konstruktionen-möjliggör-flera-monteringsalternativ.-Tack-vare-montageställningens-symmetriska-utformning,-kan-locket-öppnas-i-önskad-riktning.-Produktkod:-80223EAN:-6416198802236VVS-kod:-6901198Längd:-50mmHöjd:-171mmBredd:-164mmVikt:-115g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt