Skip to content
SV

Svagströmsledning 10 m

Lågspänningsledning som behövs vid montering av Allaways centraldammsugare.

Med lågspänningsledningar bildar man en 24V strömkrets mellan sugdosan och centralenheten. I system med flera sugdosor ansluts sugdosorna med parallellkoppling. Ledningarna kan anslutas åt vilket håll som helst till såväl sugdosornas kontakter som centralenhetens lågspänningskontakter. Många lågspänningsledningar kan även anslutas till en separat uppsamlande uttagsplint och därifrån till centralenhetens lågspänningskontakt.

Hitta återförsäljare

Svagströmsledning 10 m

Produktdata

  • Produktkod: 80940
  • EAN: 6416198809402
  • VVS-kod: 6901172
  • Längd: 10m
  • Vikt: 170g
Svagströmsledning10mLågspänningsledningsombehövsvidmonteringavAllawayscentraldammsugare.Medlågspänningsledningarbildarmanen24Vströmkretsmellansugdosanochcentralenheten.Isystemmedflerasugdosoranslutssugdosornamedparallellkoppling.Ledningarnakananslutasåtvilkethållsomhelsttillsåvälsugdosornaskontaktersomcentralenhetenslågspänningskontakter.Mångalågspänningsledningarkanävenanslutastillenseparatuppsamlandeuttagsplintochdärifråntillcentralenhetenslågspänningskontakt.Produktkod:80940EAN:6416198809402VVS-kod:6901172Längd:10mVikt:170gSvagströmsledning-10-m-Lågspänningsledning-som-behövs-vid-montering-av-Allaways-centraldammsugare.-Med-lågspänningsledningar-bildar-man-en-24V-strömkrets-mellan-sugdosan-och-centralenheten.-I-system-med-flera-sugdosor-ansluts-sugdosorna-med-parallellkoppling.-Ledningarna-kan-anslutas-åt-vilket-håll-som-helst-till-såväl-sugdosornas-kontakter-som-centralenhetens-lågspänningskontakter.-Många-lågspänningsledningar-kan-även-anslutas-till-en-separat-uppsamlande-uttagsplint-och-därifrån-till-centralenhetens-lågspänningskontakt.-Produktkod:-80940EAN:-6416198809402VVS-kod:-6901172Längd:-10mVikt:-170g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt