SV

Munstyckhållare

I munstyckeshållaren hålls munstyckena i god ordning.

Munstyckeshållare för två munstycken som väggmonteras med skruvar. Skaffa vid behov flera hållare att montera efter varandra.

Hitta återförsäljare

Munstyckhållare

Produktdata

  • Produktkod: 81053
  • EAN: 6416198810538
  • VVS-kod: 6901291
  • Vikt: 0.059kg
MunstyckhållareImunstyckeshållarenhållsmunstyckenaigodordning.Munstyckeshållareförtvåmunstyckensomväggmonterasmedskruvar.Skaffavidbehovflerahållareattmonteraeftervarandra.Produktkod:81053EAN:6416198810538VVS-kod:6901291Vikt:0.059kgMunstyckhållare-I-munstyckeshållaren-hålls-munstyckena-i-god-ordning.-Munstyckeshållare-för-två-munstycken-som-väggmonteras-med-skruvar.-Skaffa-vid-behov-flera-hållare-att-montera-efter-varandra.-Produktkod:-81053EAN:-6416198810538VVS-kod:-6901291Vikt:-0.059kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt