Skip to content
SV

Munstyckesmopp

NYHET! Lätt mikrofibermopp för skonsam rengöring av golv.

Två i ett! I detta nya munstycke finns en mopp av mikrofiber i anslutning till munstycket med vilken du skonsamt rengör olika golvytor! Munstycket kan användas såväl med som utan moppen. Lämpligt för olika golvytor, såsom: plattor, vinylgolv, parkettgolv, korkmatta och laminatgolv. Munstycket rör sig smidigt med hjälp av de fyra hjulen.

Hitta återförsäljare

Munstyckesmopp

Produktdata

  • Produktkod: 80854
  • EAN: 6416198808542
  • VVS-kod: 6901256
  • Höjd: 6cm
  • Bredd: 30cm
  • Vikt: 400g
MunstyckesmoppNYHET!Lättmikrofibermoppförskonsamrengöringavgolv.Tvåiett!Idettanyamunstyckefinnsenmoppavmikrofiberianslutningtillmunstycketmedvilkenduskonsamtrengörolikagolvytor!Munstycketkananvändassåvälmedsomutanmoppen.Lämpligtförolikagolvytor,såsom:plattor,vinylgolv,parkettgolv,korkmattaochlaminatgolv.Munstycketrörsigsmidigtmedhjälpavdefyrahjulen.Produktkod:80854EAN:6416198808542VVS-kod:6901256Höjd:6cmBredd:30cmVikt:400gMunstyckesmopp-NYHET!-Lätt-mikrofibermopp-för-skonsam-rengöring-av-golv.-Två-i-ett!-I-detta-nya-munstycke-finns-en-mopp-av-mikrofiber-i-anslutning-till-munstycket-med-vilken-du-skonsamt-rengör-olika-golvytor!-Munstycket-kan-användas-såväl-med-som-utan-moppen.-Lämpligt-för-olika-golvytor,-såsom:-plattor,-vinylgolv,-parkettgolv,-korkmatta-och-laminatgolv.-Munstycket-rör-sig-smidigt-med-hjälp-av-de-fyra-hjulen.-Produktkod:-80854EAN:-6416198808542VVS-kod:-6901256Höjd:-6cmBredd:-30cmVikt:-400g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt