Skip to content
SV

Muff till sugslang

Muff för anslutning av sugslang till sugdosa i väggen.

Sugslangsmuffen passar de gamla sugdosorna av Classic-modell som inte har plats för Click-fästa sugslangmuffar. Muffen roteras fast i änden på sugslangen med hjälp av gängor.

Hitta återförsäljare

Muff till sugslang

Produktdata

  • Produktkod: 80910
  • EAN: 6416198809105
  • VVS-kod: 6901241
  • Vikt: 45g
MufftillsugslangMuffföranslutningavsugslangtillsugdosaiväggen.SugslangsmuffenpassardegamlasugdosornaavClassic-modellsominteharplatsförClick-fästasugslangmuffar.Muffenroterasfastiändenpåsugslangenmedhjälpavgängor.Produktkod:80910EAN:6416198809105VVS-kod:6901241Vikt:45gMuff-till-sugslang-Muff-för-anslutning-av-sugslang-till-sugdosa-i-väggen.-Sugslangsmuffen-passar-de-gamla-sugdosorna-av-Classic-modell-som-inte-har-plats-för-Click-fästa-sugslangmuffar.-Muffen-roteras-fast-i-änden-på-sugslangen-med-hjälp-av-gängor.-Produktkod:-80910EAN:-6416198809105VVS-kod:-6901241Vikt:-45g

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt