Skip to content
SV

Muff till sugslang Premium

Muff med klickknapp för att ansluta sugslangen till sugdosa i väggen.

Den snabblåsande click-muffen passar Optima-sugdosorna och den uppdaterade Classic-sugdosan. Håller slangen väl på plats i sugdosan, så att den inte lossnar även om slangen sträcks ut så långt det går.

Hitta återförsäljare

Muff till sugslang Premium

Produktdata

  • Produktkod: 80918
  • EAN: 6416198809181
  • VVS-kod: 6901243
  • Vikt: 57g
MufftillsugslangPremiumMuffmedklickknappförattanslutasugslangentillsugdosaiväggen.Densnabblåsandeclick-muffenpassarOptima-sugdosornaochdenuppdateradeClassic-sugdosan.Hållerslangenvälpåplatsisugdosan,såattdenintelossnarävenomslangensträcksutsålångtdetgår.Produktkod:80918EAN:6416198809181VVS-kod:6901243Vikt:57gMuff-till-sugslang-Premium-Muff-med-klickknapp-för-att-ansluta-sugslangen-till-sugdosa-i-väggen.-Den-snabblåsande-click-muffen-passar-Optima-sugdosorna-och-den-uppdaterade-Classic-sugdosan.-Håller-slangen-väl-på-plats-i-sugdosan,-så-att-den-inte-lossnar-även-om-slangen-sträcks-ut-så-långt-det-går.-Produktkod:-80918EAN:-6416198809181VVS-kod:-6901243Vikt:-57g

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt