Skip to content
SV

Monteringssats Duo aparto

Med Duo aparto-monteringssats anpassas Duo till bostäder där det inte finns möjlighet att leda ut frånluften. Frånluften leds då till enhetens monteringsutrymme, till exempel skrubben.

Innehåller 1 st. sugdosa, 1 st. hepafilter för frånluft, 1 m monteringsslang, 1 st. ljuddämpare, 3 st. buntband, 1 st. slangplugg, 1 st. anslutningsrör för ljuddämpare, 1 st. sugdoseförlängning, 1 m lågspänningsledning.

Hitta återförsäljare

Monteringssats Duo aparto

Produktdata

  • Produktkod: 81116
  • EAN: 6416198811160
  • VVS-kod: 6901267
  • Vikt: 1700g
MonteringssatsDuoapartoMedDuoaparto-monteringssatsanpassasDuotillbostäderdärdetintefinnsmöjlighetattledautfrånluften.Frånluftenledsdåtillenhetensmonteringsutrymme,tillexempelskrubben.Innehåller1st.sugdosa,1st.hepafilterförfrånluft,1mmonteringsslang,1st.ljuddämpare,3st.buntband,1st.slangplugg,1st.anslutningsrörförljuddämpare,1st.sugdoseförlängning,1mlågspänningsledning.Produktkod:81116EAN:6416198811160VVS-kod:6901267Vikt:1700gMonteringssats-Duo-aparto-Med-Duo-aparto-monteringssats-anpassas-Duo-till-bostäder-där-det-inte-finns-möjlighet-att-leda-ut-frånluften.-Frånluften-leds-då-till-enhetens-monteringsutrymme,-till-exempel-skrubben.-Innehåller-1-st.-sugdosa,-1-st.-hepafilter-för-frånluft,-1-m-monteringsslang,-1-st.-ljuddämpare,-3-st.-buntband,-1-st.-slangplugg,-1-st.-anslutningsrör-för-ljuddämpare,-1-st.-sugdoseförlängning,-1-m-lågspänningsledning.-Produktkod:-81116EAN:-6416198811160VVS-kod:-6901267Vikt:-1700g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt