SV

Metallisk doslock Optima, metallisk, utan lock

Väggmonterat doslock för Optima-sugdosan, låsfri.

Optima sugdosor har patenterade gripare som hindrar att strumpor och stora föremål, såsom barnens byggklossar, kommer in i rörsystemet.

Hitta återförsäljare

Metallisk doslock Optima, metallisk, utan lock

Produktdata

  • Produktkod: 80233
  • EAN: 6416198802335
  • VVS-kod: 6901539
  • Längd: 44mm
  • Höjd: 90mm
  • Bredd: 90mm
  • Vikt: 0.23kg
MetalliskdoslockOptima,metallisk,utanlockVäggmonteratdoslockförOptima-sugdosan,låsfri.Optimasugdosorharpatenteradegriparesomhindrarattstrumporochstoraföremål,såsombarnensbyggklossar,kommerinirörsystemet.Produktkod:80233EAN:6416198802335VVS-kod:6901539Längd:44mmHöjd:90mmBredd:90mmVikt:0.23kgMetallisk-doslock-Optima,-metallisk,-utan-lock-Väggmonterat-doslock-för-Optima-sugdosan,-låsfri.-Optima-sugdosor-har-patenterade-gripare-som-hindrar-att-strumpor-och-stora-föremål,-såsom-barnens-byggklossar,-kommer-in-i-rörsystemet.-Produktkod:-80233EAN:-6416198802335VVS-kod:-6901539Längd:-44mmHöjd:-90mmBredd:-90mmVikt:-0.23kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt