SV

Konsoler till väggfäste, grå

Stänger för utanpåliggande montering för C-seriens väggställning.

Används vid behov till förhöjning av C-seriens väggställning, varpå det blir möjligt att ytmontera rören i ställningen.

Hitta återförsäljare

Konsoler till väggfäste, grå

Produktdata

  • Produktkod: 80764A
  • EAN: 6416198807644
  • VVS-kod: 6901326
  • Längd: 36mm
  • Höjd: 80mm
  • Bredd: 16mm
  • Vikt: 0.178kg
Konsolertillväggfäste,gråStängerförutanpåliggandemonteringförC-seriensväggställning.AnvändsvidbehovtillförhöjningavC-seriensväggställning,varpådetblirmöjligtattytmonteraröreniställningen.Produktkod:80764AEAN:6416198807644VVS-kod:6901326Längd:36mmHöjd:80mmBredd:16mmVikt:0.178kgKonsoler-till-väggfäste,-grå-Stänger-för-utanpåliggande-montering-för-C-seriens-väggställning.-Används-vid-behov-till-förhöjning-av-C-seriens-väggställning,-varpå-det-blir-möjligt-att-ytmontera-rören-i-ställningen.-Produktkod:-80764AEAN:-6416198807644VVS-kod:-6901326Längd:-36mmHöjd:-80mmBredd:-16mmVikt:-0.178kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt