Skip to content
SV

Handtag RC Z 45i Modell

Handtag för trådlös kommunikation med centralenheten, effektreglering i fem steg samt
serviceinformation.

Det smarta handtaget kommunicerar trådlöst med centralenheten. Du kan enkelt starta din centraldammsugare direkt från det smarta handtaget. Det har även en effektreglering i fem steg som gör dammsugningen mycket bekväm. Handtaget påminner dig om när det är dags att tömma centralenhetens dammbehållare, byta filter och underhålla dammsugaren.

Hitta återförsäljare

Handtag RC Z 45i Modell

Produktdata

  • Produktkod: 81278
  • EAN: 6416198812785
  • VVS-kod: 6901044
  • Vikt: 400g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

HandtagRCZ45iModellHandtagförtrådlöskommunikationmedcentralenheten,effektregleringifemstegsamt
serviceinformation.Detsmartahandtagetkommunicerartrådlöstmedcentralenheten.Dukanenkeltstartadincentraldammsugaredirektfråndetsmartahandtaget.Detharäveneneffektregleringifemstegsomgördammsugningenmycketbekväm.Handtagetpåminnerdigomnärdetärdagsatttömmacentralenhetensdammbehållare,bytafilterochunderhålladammsugaren.Produktkod:81278EAN:6416198812785VVS-kod:6901044Vikt:400gHandtag-RC-Z-45i-Modell-Handtag-för-trådlös-kommunikation-med-centralenheten,-effektreglering-i-fem-steg-samt
serviceinformation.-Det-smarta-handtaget-kommunicerar-trådlöst-med-centralenheten.-Du-kan-enkelt-starta-din-centraldammsugare-direkt-från-det-smarta-handtaget.-Det-har-även-en-effektreglering-i-fem-steg-som-gör-dammsugningen-mycket-bekväm.-Handtaget-påminner-dig-om-när-det-är-dags-att-tömma-centralenhetens-dammbehållare,-byta-filter-och-underhålla-dammsugaren.-Produktkod:-81278EAN:-6416198812785VVS-kod:-6901044Vikt:-400g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt