Skip to content
SV

Golv/mattmunstycke 300

Golv-mattmunstycke för olika golvytor.

Golv-mattmunstycke utan hjul, lämpligt för dammsugning av olika golvytor och mattor.

Hitta återförsäljare

Golv/mattmunstycke 300

Produktdata

  • Produktkod: 80867
  • EAN: 6416198808672
  • VVS-kod: 6901223
  • Vikt: 500g
Golv/mattmunstycke300Golv-mattmunstyckeförolikagolvytor.Golv-mattmunstyckeutanhjul,lämpligtfördammsugningavolikagolvytorochmattor.Produktkod:80867EAN:6416198808672VVS-kod:6901223Vikt:500gGolv/mattmunstycke-300-Golv-mattmunstycke-för-olika-golvytor.-Golv-mattmunstycke-utan-hjul,-lämpligt-för-dammsugning-av-olika-golvytor-och-mattor.-Produktkod:-80867EAN:-6416198808672VVS-kod:-6901223Vikt:-500g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt