Skip to content
SV

Golv/mattmunstycke 300 med hjul

Golv-/mattmunstycke med stort hjul.

I munstycket finns ett löstagbart och rengöringsbart hjul, som gör att munstycket rör sig lätt över olika golvytor.

Hitta återförsäljare

Golv/mattmunstycke 300 med hjul

Produktdata

  • Produktkod: 80876
  • EAN: 6416198808764
  • VVS-kod: 6901250
  • Vikt: 698g
Golv/mattmunstycke300medhjulGolv-/mattmunstyckemedstorthjul.Imunstycketfinnsettlöstagbartochrengöringsbarthjul,somgörattmunstycketrörsiglättöverolikagolvytor.Produktkod:80876EAN:6416198808764VVS-kod:6901250Vikt:698gGolv/mattmunstycke-300-med-hjul-Golv-/mattmunstycke-med-stort-hjul.-I-munstycket-finns-ett-löstagbart-och-rengöringsbart-hjul,-som-gör-att-munstycket-rör-sig-lätt-över-olika-golvytor.-Produktkod:-80876EAN:-6416198808764VVS-kod:-6901250Vikt:-698g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt