Skip to content
SV

Förlängninsbar sugslang

Tänjbar och spolas tillbaka från en till fyra meter. Smidig vid snabbstädning av till exempel köket eller hallen.

Fungerar bra som hjälp vid snabbstädning av till exempel köket, hallen eller andra platser som lätt blir smutsiga. Minidammsugarens slang sträcker sig från en till fyra meter, så en meter lång är den även enkel att förvara i till exempel en kökslåda. Du kan välja att ansluta ett teleskoprör av stål och ett önskat munstycke till minidammsugaren.

Hitta återförsäljare

Förlängninsbar sugslang

Produktdata

  • Produktkod: 81010
  • EAN: 6416198810101
  • VVS-kod: 6901092
  • Vikt: 1120g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

FörlängninsbarsugslangTänjbarochspolastillbakafrånentillfyrameter.Smidigvidsnabbstädningavtillexempelköketellerhallen.Fungerarbrasomhjälpvidsnabbstädningavtillexempelköket,hallenellerandraplatsersomlättblirsmutsiga.Minidammsugarensslangsträckersigfrånentillfyrameter,såenmeterlångärdenävenenkelattförvaraitillexempelenkökslåda.Dukanväljaattanslutaettteleskopröravstålochettönskatmunstycketillminidammsugaren.Produktkod:81010EAN:6416198810101VVS-kod:6901092Vikt:1120gFörlängninsbar-sugslang-Tänjbar-och-spolas-tillbaka-från-en-till-fyra-meter.-Smidig-vid-snabbstädning-av-till-exempel-köket-eller-hallen.-Fungerar-bra-som-hjälp-vid-snabbstädning-av-till-exempel-köket,-hallen-eller-andra-platser-som-lätt-blir-smutsiga.-Minidammsugarens-slang-sträcker-sig-från-en-till-fyra-meter,-så-en-meter-lång-är-den-även-enkel-att-förvara-i-till-exempel-en-kökslåda.-Du-kan-välja-att-ansluta-ett-teleskoprör-av-stål-och-ett-önskat-munstycke-till-minidammsugaren.-Produktkod:-81010EAN:-6416198810101VVS-kod:-6901092Vikt:-1120g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt