SV

Förlängningshylsa

För montering av Classic-doslock, såvida dosan inte når direkt till vinkelanslutningen.

Förlängningen används när doslockets muff inte når ända till vinkelanslutningen. Längden på förlängningen är 13 cm, man kan även använda flera förlängningar efter varandra.

Hitta återförsäljare

Förlängningshylsa

Produktdata

  • Produktkod: 80214
  • EAN: 6416198802144
  • VVS-kod: 6901203
  • Längd: 128mm
  • Höjd: 46mm
  • Bredd: 46mm
  • Vikt: 0.03kg
FörlängningshylsaFörmonteringavClassic-doslock,såvidadosanintenårdirekttillvinkelanslutningen.Förlängningenanvändsnärdoslocketsmuffintenårändatillvinkelanslutningen.Längdenpåförlängningenär13cm,mankanävenanvändafleraförlängningareftervarandra.Produktkod:80214EAN:6416198802144VVS-kod:6901203Längd:128mmHöjd:46mmBredd:46mmVikt:0.03kgFörlängningshylsa-För-montering-av-Classic-doslock,-såvida-dosan-inte-når-direkt-till-vinkelanslutningen.-Förlängningen-används-när-doslockets-muff-inte-når-ända-till-vinkelanslutningen.-Längden-på-förlängningen-är-13-cm,-man-kan-även-använda-flera-förlängningar-efter-varandra.-Produktkod:-80214EAN:-6416198802144VVS-kod:-6901203Längd:-128mmHöjd:-46mmBredd:-46mmVikt:-0.03kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt